Позвонить

BRAIN PERFUSION

Нові можливості дослідження тканинної перфузії відкривають сучасні мультідетекторні комп'ютерні томографи, наприклад такі, як встановлено в діагностичному центрі «Медіскан Черкаси». Цей метод має високу роздільну здатність, дає кількісні оцінки тканинної перфузії і є одним з найбільш перспективних на даний час. При перфузійній КТ аналізується підвищення КТ-щільності при проходженні контрастної речовини по судинному руслу головного мозку.

Перші клінічні застосування перфузійної КТ пов'язані з оцінкою ступеня ішемічного ураження при інсульті.

Основою методу є оцінка проходження болюса контрастної речовини по микроциркуляторному руслу і побудова на основі отриманих даних колірних карт, які оцінюють локальний обсяг мозкового кровотоку (rCBV) та локальний мозковий кровотік (rCBF). Чутливість КТ-перфузійного дослідження надзвичайно висока - вже в перші хвилини (години) визначається достовірне зниження мозкового кровотоку в ураженій ділянці мозку.

кт перфузія Черкаси

Мал. 1: Перфузійна КТ дозволяє відокремити ядро інфаркту від зони пенумбри.

При цьому є можливість обчислення кількісних показників мозкової перфузії, що може надати важливу роль у виборі адекватної терапії та контролю динаміки процесу. Проведені численні дослідження показали, що цей метод навіть більше чутливий в перші години інсульту, ніж дифузійна МРТ (DWI).

кт перфузія Черкаси

Мал. 2: Перфузійна КТ до системної тромболітичної терапії.

кт перфузія Черкаси

Мал. 3: Перфузійна КТ після системної тромболітичної терапії.

Основним обмеженням більшості комп'ютерних томографів є мала кількість досліджуваних рівнів (зрізів), проте мультиспіральний комп'ютерний томограф Canon Aquilion CXL, встановлений в діагностичному центрі «Медіскан Черкаси» що має 128 зрізів, робить КТ-перфузію методом вибору для малоінвазивної оцінки мозкового кровотоку всіх відділів головного мозку.

Також, на даний час перфузійна КТ вже широко використовується як в первинній діагностиці багатьох пухлинних уражень головного мозку, так і в диференціальному діагнозі з непухлинними захворюваннями.

кт перфузія Черкаси

Мал. 4: Перфузійна КТ різних пухлин задньої черепної ямки.

Перфузійна комп'ютерна томографія дозволяє розглянути та кількісно оцінити рух крові, що живить кожен елемент об’єму органу або тканини. Її застосування в діагностиці інтракраніальних уражень дозволило відкрити нову сторінку в малоінвазивній оцінці функціональної інформації про пухлинний ріст та анапластичну трансформацію пухлин головного мозку. Перфузійна КТ дозволяє поєднати в рамках одного дослідження анатомічну та фізіологічну інформацію, оцінити мозковий кровотік в реальних кількісних одиницях, а, отже, використовувати її результати в порівняльних аналізах і статистичних дослідженнях. Диференціальна діагностика стала ще більш специфічною, так як придбала унікальний інструмент оцінки індивідуальних особливостей гемодинаміки тканин мозку як здорових, так і патологічно змінених. Простота і унікальна відтворюваність перфузійної КТ забезпечили їй одне з провідних місць в діагностичному алгоритмі післяопераційного моніторингу за ростом новоутворень мозку та ефективністю різних схем променевої та хіміотерапії.

Дізнатися ціни на КТ діагностику в Черкасах